top of page
Parturi-Kampaamo Bellino

K 1 8 P E P T I D E

 

Patentoitu K18PeptideTM ei ole vain väliaikainen apu hiusvaurioihin — K18Hair -tuotteet ovat ensimmäisiä ja ainoita tuotteita markkinoilla, jotka jälleenrakentavat kemiallisista ja mekaanisista käsittelyistä vaurioituneet keratiiniketjut biomimetiikan avulla pysyvästi. Lopputuloksena on pehmeät, sileät, vahvat ja elinvoimaiset hiukset. Mitään vastaavaa ei ole nähty hiusten hoidon historiassa. 

Käytetään kampaamossa värin, vaalennuksen ja muiden kemiallisten käsittelyiden yhteydessä, erillisenä kampaamohoitona sekä jälleenmyyntituotteena ylläpitävään kotihoitoon.

K18Peptide on tieteellisesti tutkittu läpimurto hiustenhoidossa

 

Tähän saakka vallitseva käsitys on ollut, että hiuksen vaurioitunutta rakennetta ei voi pysyvästi korjata. Onneksi kuitenkin maailmaan tulee jatkuvasti uusia keksintöjä, jotka muuttavat käsityksiämme. Muuten kaikki keksinnöt sähköstä ja puhelimesta televisioon ja sähköautoon olisivat jääneet tekemättä, koska ennen niiden keksimistä niitä on luonnollisesti ja ymmärrettävistä syistä pidetty mahdottomina. 

 

Vuosia kestäneiden tutkimusten jälkeen molekyylibiologit havaitsivat, että tietty Peptidi, K18Peptide, joka on aminohappokoostumukseltaan juuri hiuksen rakennetta vastaava, pystyy liittymään vaurioituneen hiuksen rakenteeseen muuttuen hiuksen rakennusaineeksi ja ennallistaen sen. Väitettä tukee laajat kliiniset, tieteellisesti todistetut tutkimukset. Tutkimuksia ovat suorittaneet seuraavat tutkijat:

 

Artur Cavaco-Paulo – PhD / Biotechnolgy and Applied Microbiology, Professor at University of Minho, Portugal.

 

Célia F. Cruz - PhD / Chemical and Biological Engineering, University of Minho, Portugal

 

Nuno G. Azoia - Researcher (PhD) - Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI)

 

Teresa Matamá – Reseracher , CEB – Centre of Biological Engineering, University of Minho, Portugal

 

Tutkimukset on julkaistu tiedeyhteisöjen julkaisuissa ja ne ovat käyneet läpi tieteelliset vertaisarvioinnit. Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino, jolla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva taho pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvioinnin julkaistavaksi tarjottujen tutkimusten tieteellisestä paikkaansapitävyydestä. 

 

K18Peptidi tunkeutuu hiuksen sisään ja kiinnittyy hiuksen rakenteeseen kemiallisen prosessin avulla. Se ei peseydy tai poistu hiuksesta, vaan muuntuu pysyväksi osaksi hiuksen rakennusainetta korjaten keratiiniketjuja sekä katkenneita rikkisidoksia. 

 

K18Peptidikäsittelyn jälkeen hius on edelleen hiusta. K18Peptidi ei muuta hiuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä, kuten sitä miten karhea tai sileä se on luonnostaan. Se ennallistaa hiusta mahdollisimman pitkälle siihen tilaan, jossa hius on uutena. Joissakin tapauksissa hius on jo niin vaurioitunut, että sitä ei voi enää korjata. Parhaat muutokset saadaan kokemuksiemme mukaan kuitenkin hyvin vaurioituneisiin hiuksiin. Lisäksi on muistettava, että ”sellaista ei voi korjata mikä ei ole rikki”, eli jos hiuksissa on vain vähän vaurioita, eivät vaikutuksetkaan ole suuria.  

 

K18Peptidi ei myöskään muuta hiusta joksikin muuksi aineeksi, tai esimerkiksi ”teräshiukseksi” niin, että siihen ei enää tulisi uusia vahinkoja. K18Peptidi korjaa hiukseen aikaisemmin syntyneitä vahinkoja siinä määrin kuin sen rakennetta on mahdollista palauttaa. Hoito on progressiivinen ja se tekee maksimaalisen vaikutuksen yleensä 4-6 peräkkäisen käsittelyn aikana. 

 

K18Peptidi ei korjaa tulevaisuuden vahinkoja vaan menneisyyden vahinkoja. Hius on edelleen hiusta ja edelleen alttiina jo pelkästään ilmassa olevien vapaiden happiatomien vaikutukselle, joka katkoo keratiiniketjujen toisiaan kiinnipitäviä pitkittäis- ja poikittaissidoksia. Hius vaurioituu myös mm. lämpö- ja mekaanisesta rasituksesta. Tästä syystä hiusta tulee edelleen jatkossakin korjata, jos se halutaan pitää mahdollisimman hyvässä kunnossa. Tuloksen ylläpitämiseen, uusien syntyneiden vaurioiden korjaamiseen, suositellaan K18Hair-hoitoaineen käyttöä 3-4 pesun välein. 

 

On myös huomioitava, että K18Hair ei ole ensisijaisesti kiiltoa antava tai silottava tai kosteuttava tuote. Hius voi tarvita lisäkosteutusta hoidon aikana, jos se on erittäin kuiva. Mahdollinen ja yleinen kiiltoa antava tai silottava vaikutus hiuksessa on positiivista sivuvaikutusta rakenteeltaan eheämmästä hiuksesta.

 

K18Peptide on patentoitu, sen numero on EP3058936A2K

 

#K18Hair #K18Peptide #healthyhair

www.frameda.fi 

Parturi-Kampaamo Bellino
Parturi-Kampaamo Bellino
Parturi-Kampaamo Bellino
Parturi-Kampaamo Bellino

COPYRIGHT © 2023 BELLINO OY

Design Art of July Oy

bottom of page